آروند پرتو انرژیراهبردی (آپر)


تثبیت کانون های بحرانی مولد ریزگرد استان خوزستان با استفاده از روش نوین و تلفیقی تثبیت بیوشیمیایی، بیولوژیک و مکانیکی با احداث نیروگاه خورشیدی، با رویکرد اقتصاد مقاومتی و پدافند غیر عامل
ارایه دهنده طرح: شرکت فناور “آروند پرتو انرژی راهبردی”
در این طرح که طی ابلاغیه مصوبه صد و بیست و ششمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید ‏چمران اهواز به شماره 96/02/47143 مورخ 96/7/12 به تصویب رسیده، پیش بینی شده است که با استفاده از ‏تکنیک نوین تلفیق روشهای مکانیکی (با استفاده از پنل های فتوولتاییک جهت تولید انرژی الکتریکی)، بیوشیمیایی ‏‏(پنل های زیستی) و بیولوژیک (کاشت گونه های سازگار) کانون های فوق بحرانی مولد ریزگردها وگرد و خاک در جنوب شرقی ‏اهواز تثبیت گردند. ‏
اهداف طرح:
اجرای این طرح 1000 هکتاری با سرمایه گذاری بخش خصوصی و روش نوین پیشنهادی که ایده آن قبلا در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شهید ‏چمران به ثبت رسیده، مبتی بر اصل تبدیل تهدید به فرصت و احیای منابع طبیعی تخریب شده و تبدیل آنها به قطب های اقتصادی بوده و علاوه بر تامین 100 مگاوات انرژی الکتریکی، برق لازم برای احداث صنایع کوچک، چاه های آب، دستگاههای آب شیرین کن و تصفیه آب، پمپ های زهکش و لجن کش برای اصلاح خاک منطقه، و صنایع تولید آبزیان و اکوتوریسم ‏نیز فراهم می آید و مازاد آن به شرکت توزیع نیروی برق طی قرارداد خرید تضمینی فروخته خواهد شد. افزون بر آن با تکنیک تثبیت بیولوژیک با گونه های سازگار با اقلیم منطقه، علاوه بر رفع مشکل ریزگردها و تولید بیش از 3000 تن علوفه دام ‏در سال برای ایجاد صنایع وابسته به دام و توسعه دامپروری های صنعتی، امکان تولید سالانه 7920 متر مکعب چوب فراهم می آید. لذا تثبیت بیولوژیک به همراه اصلاح ‏بیوشیمیایی خاک بوده و محدود به گونه های هالوفیت نخواهد بود.‏ همچنین پیش بینی میگردد سالانه مقدار 550 تن آبزیان آب شیرین و به همین میزان آبزیان آب شور با روش فوق متراکم و مصرف بسیار کم آب در مقایسه با روشهای سنتی تولید گردد. مزیت دیگر این طرح تولید سالیانه بیش از 12 میلیون متر مکعب آب کشاورزی از طریق شیرین سازی منابع آب نامتعارف منطقه شامل زه آبها میباشد. ضمنا پیش بینی میگردد به واسطه اجرای این طرح تعداد 2100 نفر اشتغال مستقیم و حدود 8000 نفر اشتغال غیر مستقیم در منطقه ایجاد شود. لذا هدف از اجرای این طرح صرفا کاشت نهال یا مالچ پاشی به منظور تثبیت خاک نبوده بلکه رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به سایر طرحهای تثبیت کانونهای بحرانی ریزگرد داشته و قابل توسعه در بلوکهای 1000 هکتاری دیگر نیز خواهد بود.
دلایل توجیهی و مزایای طرح:
1- اولین طرح اقتصادی در منطقه است که به مهار چالش های زیست محیطی خوزستان می پردازد.
2- اولین طرح اجرایی که بدون نیاز به منابع آب متعارف به توسعه کشاورزی پرداخته است.
3- اولین طرح اجرایی که بدون نیاز به بهره گیری از منابع آب متعارف به پرورش آبزیان (آب شور و شیرین) اقدام مینماید.
4- تنها طرح اجرایی در منطقه که عمده نیاز خود به نهاده های کشاورزی به ویژه نیتروژن عنصر پرمصرف گیاهی را تامین کرده و محصولات کاملا ارگانیک تولید میکند.
5- تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در این طرح.
6- بزرگترین طرح اقتصادی با رویکرد زیست محیطی استان خوزستان است که با پیوند دانشگاه و بخش خصوصی، تاثیر مستقیم بر زندگی و معیشت مردم استان دارد.
ضرورت مطالعه، اجرای طرح و اولویت های مورد نیاز مطالعاتی در محدوده مطالعاتی با توجه به نوع طرح:
• تثبیت و احیای خاک در مناطق مولد ریزگرد
• تامین انرژی لازم جهت شیرین کردن آب جهت مصرف های شرب و کشاورزی در راستای احیای خاک
• تامین انرژی لازم جهت توسعه صنایع محلی و ایجاد اشتغال مولد
• لزوم تنوع بخشی به سبد منابع انرژی کشور
• نیل به اهداف توسعه پایدار در بخش انرژی و جلوگیری از جریمه های بین المللی
• ارتقاء امنیت تامین انرژی و منابع انرژی قابل اطمینان
• افزایش روزافزون تقاضای انرژی و مصرف برق
• لزوم عدم تمرکز نیروگاههای تولید برق و کاهش هزینه های توسعه شبکه برق
• افزایش رشد اقتصادی و ایجاد شغل در منطقه (ایجاد مشاغل سبز با تبدیل کانونهای بحرانی به قطب های اقتصادی)
• توسعه انرژی های تجدیدپذیر در تامین انرژی مناطق روستایی حاشیه کانون مولد ریزگرد
• راهکاری برای تامین انرژی و برق در صورت بروز شرایط بحرانی (پدافند غیرعامل)
• جلوگیری از عقب ماندگی نسبی از سایر کشورهای دنیا و عمیق تر شدن شکاف در صورت تداوم روند موجود
• اتمام پذیری سوختهای فسیلی.
• کاهش آلایندگی محیط زیست. ایران جزو ده کشور اول در زمینه ی میزان آلایندگی محیط زیست می باشد که هزینه های ناخواسته و سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل می نماید .
• تولید علوفه به عنوان یک محصول استراتژیک کشاورزی
• فراهم آوردن آب شیرین جهت شرب و کشاورزی از آبهای نا متعارف موجود در منطقه.
• توسعه صنعت دامپروری جهت افزایش تولیدات پروتئینی و لبنیات.
• توسعه صنعت توریسم داخلی و خارجی با ایجاد اولین دهکده توریستی مبتنی بر سنت های عشایر منطقه و صنایع پیشرفته و به روز دنیا.

جنبه نوآوری طرح :
استفاده از پنل های خورشیدی جهت تولید انرژی الکتریکی روشی کاملاً شناخته شده و متداول می باشد اما تا کنون از این روش در تلفیق با سایر روش های تثبیت و احیای خاک در کانون های بحرانی ریزگرد جنوب شرق اهواز و کل منطقه استفاده نشده است. به کار گیری روش تلفیقی تثبیت بیوشیمیایی، بیولوژیک و مکانیکی جهت تثبیت و احیای اراضی مولد ریزگرد یک روش نوین بوده که به ارائه یک الگوی مناسب و کارآمد در این خصوص پرداخته است در این روش تثبیت بیوشیمیایی جایگزین تثبیت شیمیایی گردیده و با تحریک فعالیت میکروارگانیزم های مفید خاک توسعه بهتر پوشش گیاهی و افزایش دوبرابری راندمان مصرف آب محقق خواهد شد. در این روش نوین کانون های بحرانی ریزگرد به قطب های اقتصادی تبدیل شده و تهدید پیش رو به فرصت مبدل میگردد. در این زوش که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی طراحی گردیده واحد 1000 هکتاری تحت اجرای طرح در برابر تمامی فشارهای بیرونی قابلیت انعطاف دارد. همچنین بر اساس پدافند غیر عامل بدون وابستگی به منابع انرژی، آب و سایر مایحتاج توان ادمه حیات مستقل در صورت بروز هرگونه تهدید خارجی را دارد.


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

پيروزی از آن مردمانی است كه هميشه توانايی در برابر سختی ها را داشته باشند (خواجه نصیرالدین طوسی)