گارگاههای آموزشی


در صورتی که علاقه مندان تمایل به ارائه یا پیشنهاد برگزاری کارگاه های موثر در حوزه کارآفرینی و ارتقاء سطح کیفی کارآفرینان حوزه فناوری دارند، می توانند پیشنهادات خود را به شماره تلفن 33334232-061  یا دفتر ریاست مرکز رشد دانشگاه شهید چمران ارائه نمایند.


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

پيروزی از آن مردمانی است كه هميشه توانايی در برابر سختی ها را داشته باشند (خواجه نصیرالدین طوسی)