ابتکار آفرینان افق اندیشه (جاده)


جاده، محصولی مبتنی بر تکنولوژی از شرکت جوان و موفق ابتکار آفرینان افق اندیشه است که با هدف سازماندهی ناوگان حمل و نقل کشور توسط تیم جوان و مجرب کار خود را شروع کرد.سامانه اعلام بار جاده مفتخر است در مدت کوتاه فعالیت خود اعتماد بخش قابل توجهی از رانندگان ماشین های سنگین و صاحبین بار را به خود جلب کرده و گام های بزرگی را درجهت بهبود مشکلات حمل و نقلی کشور ارتباط هوشمند بگیرند .
www.jadeh.co
aparat.com/jadeh_app


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست (فردوسی)