ابتکار آفرینان افق اندیشه (جاده)


جاده، محصولی مبتنی بر تکنولوژی از شرکت جوان و موفق ابتکار آفرینان افق اندیشه است که با هدف سازماندهی ناوگان حمل و نقل کشور توسط تیم جوان و مجرب کار خود را شروع کرد.سامانه اعلام بار جاده مفتخر است در مدت کوتاه فعالیت خود اعتماد بخش قابل توجهی از رانندگان ماشین های سنگین و صاحبین بار را به خود جلب کرده و گام های بزرگی را درجهت بهبود مشکلات حمل و نقلی کشور ارتباط هوشمند بگیرند .
www.jadeh.co
aparat.com/jadeh_app


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

ما علم را از برای فخر کردن بر مردم نمی خواهیم بلکه علم را برای آن میخواهیم که تا نفع از آن گیریم(کوروش کبیر)