استودیو بازی سازی دیاکو


استودیو بازی سازی دیاکو از تیرماه 95 توسط جمعی از فعالان و متخصصان بازی سازی استان خوزستان در مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز تاسیس شد و تا کنون با داشتن بیش از 15 عضو رسمی مشغول ساخت و توسعه عنوان بازی های متفاوتی در سبک ها و پلتفرم های متفاوت است. هدف اصلی مجموعه دیاکو ساخت و توسعه بازی هایی متناسب با فرهنگ کشور و گسترش مهارت و دانش بازی سازی در استاان خوزستان است.


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است (فردوسی )