تماس با ما


آدرس مرکز رشد دانشگاه شهید چمران اهواز:

اهواز، دانشگاه شهید چمران، خیابان استاد بیات‌فر

…………………………………………………….

تلفن تماس:

۳۳۳۳۴۲۳۲

…………………………………………………….

نمابر:

۳۳۳۳۴۲۱۵(۰۶۱)

…………………………………………………….

ایمیل:

kh.tic@scu.ac.ir

 


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست (فردوسی)