شرکت مکاترونیک سرای اکسین (روبوکسین)


این شرکت در سال 92با هدف طراحی و تولید ربات های آموزشی و صنعتی فعالیت خود را آغاز نمود و تاکنون موفق با تولید 12000 محصول در سطح استان خوزستان و استانهای همحوار شده است . با توجه به آموزشی بودن این شرکت و فعالیت در مدارس ، نیروی انسانی زیادی(حدود 87نفر) بصورت پاره وقت و تمام وقت در بخش های مختلف این شرکت مشغول بکار هستند.که بخش مدیریت شرکت واقع در ساختمان اصلی مرکز رشد،بخش اداری واقع در یوله اول و بخش بسته بندی واقع در سوله دوم مرکز رشد قرار گرفته است .
یکی از فعالیت های این شرکت برای استعداد یابی دانش آموزان ، برگزاری مسابقات در سطح استانی و ملی می باشد و تاکنون موفق به برگزاری 5دوره مسابقات شده است که با توجه به فعالیت بخش تحقیق و توسعه علاوه برتولید بسته های آموزشی رباتیک ، با بهره گیری از متخصصان و نخبگان ، فعالیت خود را به آموزش مهارت های پرورش فکری دانش آموزان از جمله چرتکه ، سازه های ماکارونی و موشک های آبی نیز معطوف داشته است .


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است (فردوسی )