پرنیان سازه چهلستون


این مجموعه در حوزه کشاوری و محیط زیست فعال بوده و در حال حاضر ارائه دهنده خدمات کمپوست سازی هوشمند پسماند های فضای سبز و کشاورزی، سامانه های طبیعی تصفیه پساب، تاسیس و ارتقاء سامانه های پرورش ماهیان گرمابی و دفع پسماند حفاری است.


برگشت به صفحه اصلی

سخن روز

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست(کوروش کبیر)